انتخاب زبان
تماس با ما

  شرکت کارخانجات تولیدی پلاستیران

 کارخانه:

نشانی : تهران - کیلومتر 14 جاده قدیم کرج - ابتدای بلوار ایران خودرو

تلفن کارخانه:                         44923022(021)                

دفتر مدیریت :                        44923026(021)

دفتر فروش :                      7-44922566(021)

                                         44923018-9(021)      

دفتر بازاریابی:                       44922563(021)


                                
 نمابر:                                   44923027(021)  

کد پستی:                              83641-13861

صندوق پستی:                          134-13885

   

 

 

                                          

                                          دفتر مرکزی:

                                           نشانی : تهران - خیابان انقلاب - چهارراه کالج - شماره 727

                                      تلفن:                                       66404046(021)

                                                                                     66403853(021)

                                      نمابر:                                       66400776(021)

                                           کد پستی:                             46346-15916

                                           سایت:                         www.plastiran.com

                                            ایمیل:                         info@plastiran.com   


 

 

  شرکت کارخانجات تولیدی پلاستیران

 کارخانه:

نشانی : تهران - کیلومتر 14 جاده قدیم کرج - ابتدای بلوار ایران خودرو

تلفن کارخانه:                         44923022(021)                

دفتر مدیریت :                        44923026(021)

دفتر فروش :                      7-44922566(021)

                                         44923018-9(021)      

دفتر بازاریابی:                       44922563(021)


                                
 نمابر:                                   44923027(021)  

کد پستی:                              83641-13861

صندوق پستی:                          134-13885

   

 

 

                                          

                                          دفتر مرکزی:

                                           نشانی : تهران - خیابان انقلاب - چهارراه کالج - شماره 727

                                      تلفن:                                       66404046(021)

                                                                                     66403853(021)

                                      نمابر:                                       66400776(021)

                                           کد پستی:                             46346-15916

                                           سایت:                         www.plastiran.com

                                            ایمیل:                         info@plastiran.com