انتخاب زبان
آدرس کارخانه: تهران - کیلومتر 14 جاده قدیم (فتح) - بلوار ایران خودرو - ابتدای خیابان زامیاد

تلفن کارخانه: 44923022 (021)
امور سهام : saham@plastiran.com
نمابر: 44923027 (021)
دفتر فروش: 9-44923018 (021) و 7-44922566 (021)
 

آدرس کارخانه: تهران - کیلومتر 14 جاده قدیم (فتح) - بلوار ایران خودرو - ابتدای خیابان زامیاد

تلفن کارخانه: 44923022 (021)
امور سهام : saham@plastiran.com
نمابر: 44923027 (021)
دفتر فروش: 9-44923018 (021) و 7-44922566 (021)