انتخاب زبان
نام محصول مدل 680
طول 50 سانتیمتر
عرض 30.5 سانتیمتر
ارتفاع 24.5 سانتیمتر
ظرفیت 24 کیلوگرم
توضیحات جهت حمل میوه و محصولات شرکت های غذایی
نام محصول مدل 1065 ( جعبه مرغ )
طول 74 سانتیمتر
عرض 53.5 سانتیمتر
ارتفاع 32.5 سانتیمتر
ظرفیت جعبه حمل مرغ زنده
توضیحات جهت حمل مرغ زنده
نام محصول مدل 600
طول 47 سانتیمتر
عرض 27.5 سانتیمتر
ارتفاع 24 سانتیمتر
ظرفیت 18 کیلوگرم
توضیحات جهت حمل میوه و محصولات شرکت های غذایی
نام محصول مدل تاشو
طول 49.5 سانتیمتر
عرض 32 سانتیمتر
ارتفاع 26.5 سانتیمتر
ظرفیت 25 کیلوگرم
توضیحات به دلیل تا شدن سهولت در امر جابجایی جعبه خالی وجود دارد
نام محصول مدل 580
طول 51.5 سانتیمتر
عرض 34 سانتیمتر
ارتفاع 15 سانتیمتر
ظرفیت 15 کیلوگرم
توضیحات جهت حمل میوه و محصولات لبنی مانند خامه - شیر و ...
نام محصول مدل 980
طول 73 سانتیمتر
عرض 47 سانتیمتر
ارتفاع 22 سانتیمتر
ظرفیت 30 کیلوگرم
توضیحات جهت حمل انواع نان صنعتی ،جابجایی اقلام غذایی در رستورانها و ...
نام محصول مدل 480
طول 50 سانتیمتر
عرض 30 سانتیمتر
ارتفاع 11.5 سانتیمتر
ظرفیت 10 کیلوگرم
توضیحات جهت حمل میوه
نام محصول جعبه 880
طول 56.5 سانتیمتر
عرض 36.5 سانتیمتر
ارتفاع 27 سانتیمتر
ظرفیت 25 کیلوگرم
توضیحات جهت حمل ونقل محصولات مختلف
نام محصول مدل 280
طول 40 سانتیمتر
عرض 29 سانتیمتر
ارتفاع 11 سانتیمتر
ظرفیت 6 کیلوگرم
توضیحات جهت حمل انواع میوه خصوصا مرکبات
نام محصول مدل 1070
طول 37.5 سانتیمتر
عرض 36 سانتیمتر
ارتفاع 35.5 سانتیمتر
ظرفیت 18 کیلوگرم
توضیحات جهت حمل تخم مرغ و انواع محصولات لبنی بسته بندی شده با کیسه پلاستیکی مانند دوغ و شیر و ...
نام محصول مدل 180
طول 36.5 سانتیمتر
عرض 23 سانتیمتر
ارتفاع 11 سانتیمتر
ظرفیت 4 کیلوگرم
توضیحات جهت حمل انواع میوه خصوصا مرکبات
نام محصول مدل 780
طول 56 سانتیمتر
عرض 36 سانتیمتر
ارتفاع 31 سانتیمتر
ظرفیت 30 کیلوگرم
توضیحات جهت حمل انواع پروتئین و اقلام صنعتی و غذایی
نام محصول مدل 5001
طول 52 سانتیمتر
عرض 35 سانتیمتر
ارتفاع 20 سانتیمتر
ظرفیت 25 کیلو گرم
توضیحات جهت حمل و نقل محصولات مختلف
نام محصول مدل 380
طول 41 سانتیمتر
عرض 28.5 سامنیمتر
ارتفاع 21 سانتیمتر
ظرفیت 15 کیلوگرم
توضیحات جهت حمل میوه و محصولات شرکتهای غذایی
نام محصول مدل 1035 (می ماس)
طول 39.5 سانتیمتر
عرض 30 سانتیمتر
ارتفاع 13.5 سانتیمتر
ظرفیت 12 کیلوگرم
توضیحات جهت حمل میوه و محصولات لبنی مانند خامه - شیر و ...
نام محصول مدل 1-680 (دانه درشت)
طول 53 سانتیمتر
عرض 34 سامنیمتر
ارتفاع 27.5 سانتیمتر
ظرفیت 30 کیلو گرم
توضیحات جهت حمل محصولات کشاورزی و صنعتی
نام محصول مدل 1060 (جوجه یک روزه)
طول 65.5 سانتیمتر
عرض 48.5 سانتیمتر
ارتفاع 14 سانتیمتر
ظرفیت جهت حمل جوجه
توضیحات جهت حمل جوجه یک روزه

کاربر گرامی جهت سفارش کالا باید در سایت Login کرده باشید