انتخاب زبان

 شرکت پلاستیران با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا و استفاده از پلیمرهای مهندسی و با دراختیار داشتن آزمایشگاه مجهز با تولید انواع قطعات خودرویی مانند انواع باک خودرو - گلویی - جلوپنجره و ... گامی مهم در عرصه صنعت خودرو برداشته است این شرکت هم اکنون باشرکتهای بزرگ خودرو سازی ایران خودرو و ساپیا در حال همکاری میباشد.

 

 شرکت پلاستیران با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا و استفاده از پلیمرهای مهندسی و با دراختیار داشتن آزمایشگاه مجهز با تولید انواع قطعات خودرویی مانند انواع باک خودرو - گلویی - جلوپنجره و ... گامی مهم در عرصه صنعت خودرو برداشته است این شرکت هم اکنون باشرکتهای بزرگ خودرو سازی ایران خودرو و ساپیا در حال همکاری میباشد.